آمار تلفات جاده ای در ايران و تهران

عليرغم اينکه جمعيت کشورما کمتر از يک درصد کل جمعيت جهان است ولی درصد تلفات جاده ای کشور حدود 2 درصد تلفات جهانی و حدود یک ونيم برابر متوسط جهانی است. طبق برآوردهاي سازمان ملل متحد، تا سال 2020 آمارتلفات جاده اي كشورهاي در حال توسعه بين 65% تا 80% افزايش مي يابد. در صورت عدم برنامه ريزي شفاف بر مبناي "روشهاي علمي تجربه شده"، تلفات جاده اي ايران در سال 1399 براين اساس حدود چهل هزار نفر و مجروحين حدود 000، 520 نفر خواهد بود.

درايران در طول سالهای 1381 تا 1391 ، 235 هزار و 50 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور جان باختند و دو میلیون و 221 هزار نفر نیز مجروح شدند.بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی درايران در هر 100 هزار نفر جمعیت کشور بر حسب آمار جمعیتی سال 85 کشته شدگان، تلفات تصادفات جاده‌ای ایران 38.28 درصد است در حالی که در کشورهای امارات، انگلیس و آمریکا این رقم در هر 100 هزار نفر جمعیت به ترتیب 26، 5 و 14 نفر است.در سال 2010 در ازای 100 هزار شهروند در ایران 8 . 35 نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست داده اند.

برای اطلاعات بيشتر به فايل زير مراجعه شود

Iran_Statistics