فناوری اطلاعات در مهندسی پزشکی (MIT)

اين شرکت موفق شده است دستگاه تشخيص بيماريهای قلبی کودکان از روی صدای قلب را با موفقيت بسازد

اين دستگاه مورد تاييد مراکز معتبر داخلی و خارجی قرار گرفته است

برای اطلاعات بيشتر به بروشورهای زير مراجعه نماييد

 

بروشور فارسی

 

بروشور انگليسی

 

سيگنالهای قلب

 

تاييديه دانشگاه علوم پزشکی تهران