گواهی نامه ها و تقدیر نامه ها

 

تقديرنامه

  مدير عامل محترم گروه صنعتی هوشمند آسيا (جناب آقای دکتر سپهری) نزديک به يکصد گواهينامه و تقديرنامه از ارگانهای مختلف دريافت نموده است از جمله:     تق ...
ادامه