دوربین سرعت سنج ترکیبی ( راداری- ویدئویی)GSN-RCV308

.

http://www.aimscontrol.com/Upload/Images/combined.jpg

 GSN-RCV301:  دوربین سرعت سنج با سنسور ترکیبی (راداری- ویدئویی)

1- تشخیص دقیق سرعت لحظه ای بین 10 الی 250 کیلومتر در ساعت با دقت 99%

2-محاسبه سرعت میانگین کلیه خودروها با دو سیستم ترکیبی و ثبت  پلاک کلیه خودروها

3-طبقه بندی خودروها

4-امکان ارائه لیست پلاکهای مخدوش

5- رسم گرافهای مدیریتی

6- محاسبه سرعت میانگین ترافیک (زمان سفر)

7- نصب و نگهداری آسان بدون تخریب مسیر

8-دارای پورت های ارتباطی مختلف و Online