سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

.

در راستای افزایش ایمنی و روانتر سازی ترافیک در  معابر عمومی که با  نهادینه کردن قوانین راهنمایی و رانندگی حاصل می شود گروه صنعتی هوشمند آسیا محصول GSN-RD 301را برای پایش چهار‌راه‌های سطح شهر ارائه نموده است. این محصول برای ثبت تخلف گردش غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز و کنترل ایست بر روی خط عبور عابر پیاده طراحی شده است. این سامانه به راحتی قابل نصب است و قادر است چند خط عبور(Lane) را کنترل کند.

خروجی GSN-RD 301تصاویر با رزولوشن بالا برای اثبات تخلف خودرو به مراجع قانونی است و به صورت خودکار، تصویر ماشین از تصویر چهارراه جدا سازی و شماره پلاک خودرو از با استفاده از OCRاز تصویر خودرو جدا می‌شود.

برای اطلاعات بيشتر بروشور مربوطه را دانلود کنيد